Advisor

TECH PROVIDER

Advisor jest obecny na rynku IT od ponad 25 lat, w tym czasie wyspecjalizował się w świadczeniu kompleksowych usług informatycznych dla firm z sektora MŚP oraz jednostek administracji publicznej. 

W ciągu 25 lat obecności na rynku IT, współpracowaliśmy z ponad 1400 szkołami w całej Polsce, budując ich infrastrukturę informatyczną, wyposażając je w sprzęt multimedialny, taki jak monitory interaktywne, dbając o bezpieczeństwo uczniów w sieci czy prowadząc szkolenia dla nauczycieli i pracowników administracji.

Dbamy o to, aby wszystkie elementy infrastruktury IT "Szkoły w Chmurze" były ze sobą dobrze zintegrowane i stanowiły kompletne i stabilne środowisko pracy nowoczesnej szkoły.

Szkoła w Chmurze to projekt stworzony dla szkół, które nie boją się nowych technologii, chcących zapewnić swoim uczniom możliwości nauki oraz środowisko IT na miarę XXI wieku, realizowany przez firmę ADVISOR.