top of page

Advisor

TECH PROVIDER

Advisor jest obecny na rynku IT od ponad 25 lat, w tym czasie wyspecjalizował się w świadczeniu kompleksowych usług informatycznych dla firm z sektora MŚP oraz jednostek administracji publicznej. 

W ciągu 25 lat obecności na rynku IT, współpracowaliśmy z ponad 1400 szkołami w całej Polsce, budując ich infrastrukturę informatyczną, wyposażając je w sprzęt multimedialny, taki jak monitory interaktywne, dbając o bezpieczeństwo uczniów w sieci czy prowadząc szkolenia dla nauczycieli i pracowników administracji.

Dbamy o to, aby wszystkie elementy infrastruktury IT "Szkoły w Chmurze" były ze sobą dobrze zintegrowane i stanowiły kompletne i stabilne środowisko pracy nowoczesnej szkoły.

Szkoła w Chmurze to projekt stworzony dla szkół, które nie boją się nowych technologii, chcących zapewnić swoim uczniom możliwości nauki oraz środowisko IT na miarę XXI wieku, realizowany przez firmę ADVISOR.

bottom of page